vMix Pro 22 – Biên tập video

Hoàng Phúc Update|(18/10/2019, 08:17, am)

vMix Pro 22 Full – Phần mềm chuyên dụng biên tập video và sử dụng để phát trực tiếp video lên youtube, facebook

vMix Pro 22 Full Crack là phần mềm chỉnh sửa video chuyên nghiệp với việc cung cấp nhiều tính năng nhằm chỉnh sửa các video, bộ phim kèm theo hiệu ứng dành cho video độc đáo, phần mềm cung cấp tính năng trộn video HD.

Thông tin về tập tin phần mềm vMix Pro 22.0.0.66 Full Crack – Biên tập video:

+ Tên Tập Tin: vMix_Pro_22.0.0.66_Full_Crack.
+ Định Dạng: .rar.
+ Kích Thước: Đối với phiên bản dành cho hệ điều hành 32 bit, 64 bit là 270.48 MB.
+ Phiên bản: v22.0.0.66 (Bản chuẩn cuối) – 05/10/2019.
+ Ngày Đăng Bài Viết: 25/02/2019.
+ Nguồn liên kết tải về

Hướng dẫn crack phần mềm biên tập video:

1 – Giải nén và cài đặt phần mềm (Tốt nhất nên để đường dẫn cài đặt mặc định).
2 – Chạy Keygen (vMix Pro 22.00.66 x64 KG.exe) -> Nhấp “Patch…) để Lưu các File License Key.
Nếu bạn cài đặt phần mềm bằng đường dẫn tùy chỉnh thì một số File License Key không lưu vào đúng vị trí, bạn cần phải chọn lưu file bằng thủ công.
3 – Chặn phần mềm bằng Filewall và thêm các dòng sau vào File host (C:WindowsSystem32driversetc):

127.0.0.1 vmix.com
127.0.0.1 vmix.com.au
127.0.0.1 2266.vmix.com
127.0.0.1 www.vmix.com

4 – Hoàn thành.
Chú ý: Để cài được vMix Pro, Yêu cầu máy bạn phải cài đặt ,NET Framework 3.5 trở lên

Link Download: