SmartVizor Variable Label Printing Software - Ứng dụng in nhãn

Nguyễn Quỳnh Thư Update|(25/10/2018, 01:45, pm)

SmartVizor 12.2.10.818 là một ứng dụng in nhãn biến thiên, mạnh mẽ và dễ sử dụng chạy trên Windows.

SmartVizor 12.2.10.818 là một ứng dụng in nhãn biến thiên, mạnh mẽ và dễ sử dụng chạy trên Windows. Nó là một trong những giải pháp in dữ liệu biến thiên ít tốn kém hiện có ngày nay. Việc sử dụng một ứng dụng riêng để tạo các tài liệu thảo sẵn là không nhất thiết. Nếu thích, người dùng có thể sử dụng bản thân SmartVizor để thiết kế các tài liệu thảo sẵn vì GUI của SmartVizor làm việc như một công cụ thiết kế dễ sử dụng. Có thể sử dụng hầu như tất cả cơ sở dữ liệu với SmartVizor Dbase (.dbf), Microsoft FoxPro (.dbf), Paradox (.db), Microsoft Excel (.xls), delimited ASCII (.csv, .txt). SmartVizor cũng cung cấp sự hỗ trợ ODBC, vì vậy có thể kết nối trực tiếp đến cơ sở dữ liệu của mình và sử dụng các câu lệnh SQL nếu muốn. Nó hỗ trợ các mã vạch sau: Code 39, UPC/EAN, Interleaved 2 of 5, Code 128, Codabar, MSI Plessy, POSTNET và hơn 20 kiểu mã vạch khác.

Khi mua SmartVizor, bạn sẽ nhận được các phông mã vạch cho tất cả các kiểu mã vạch này. Có thể sử dụng bất cứ ứng dụng nào để tạo các tài liệu thảo sẵn. Đây là một thứ tiết kiệm thời gian nếu người dùng nhận các tài liệu thảo sẵn từ các nguồn bên ngoài công ty (ví dụ như từ khách hàng) vì không cần phải tạo lại các tài liệu. Khi sử dụng SmartVizor cho các dự án in dữ liệu biến thiên, bất cứ ứng dụng xử lý văn bản hoặc ứng dụng page-layout nào cũng đều có thể được sử dụng để tạo các tài liệu thảo sẵn. Đó là vì SmartVizor được thiết kế để bạn có thể sử dụng file OLE Object như tài liệu thảo sẵn. Vì vậy có thể sử dụng ứng dụng Adobe InDesign, Adobe PageMaker, Adobe Illustrator hoặc Microsoft Word hoặc bất cứ ứng dụng nào để tạo tài liệu này.

Link Download: