Home/Ubuntu
Ubuntu 18.04 - Hệ điều hành mã nguồn mở

Ubuntu 18.04 - Hệ điều hành mã nguồn mở

Ubuntu là một hệ điều hành mã nguồn mở xây dựng dựa trên nhân Linux. Có đầy đủ chức năng của một hệ điều hành hiện đại, hoạt động tốt trên máy tính để bàn, máy tính xách tay và hệ thống máy chủ.
Ubuntu cho Windows 10

Ubuntu cho Windows 10

Ubuntu trên hệ điều hành Windows cho phép người dùng sử dụng Ubuntu Terminal và chạy các tiện ích dòng lệnh Ubuntu kiểu như bash, ssh, git, apt cũng như là nhiều thứ khác.