Home/Website
Mã nguồn đặt phòng load bằng Ajax đẹp mắt và chuyên nghiệp bằng PHP

Mã nguồn đặt phòng load bằng Ajax đẹp mắt và chuyên nghiệp bằng PHP

Quản trị viên có thể tạo lịch cho một hoặc nhiều dịch vụ có sẵn để đặt trước, với tùy chọn đặt các khung thời gian khác nhau cho mỗi ngày (Thứ Hai đến Chủ Nhật) và tất cả các tính năng khác bạn có thể tìm thấy bên dưới. Khách hàng sẽ nhìn vào lịch và sẽ dễ dàng đặt phòng. Cả khách hàng và quản trị viên sẽ nhận được thông báo đến email của họ.