Phần mềm Quản lý Nhà Thuốc

Hoàng Phúc Update|(27/05/2019, 01:03, am)

Để Quản lý 1 hệ thống nhà thuốc từ 2 nhà thuốc trở lên. Ngoài hệ thống camera quản lý từ xathì bạn cần thêm 1 trợ lý để hỗ trợ việc xuất nhập thuốc và bán thuốc. Phần mềm Quản lý Nhà Thuốc Rx Tera sẽ giúp bạn Quản lý nhân viên, hàng tồn kho và hàng gần hết date.

Phần mềm Quản lý Nhà Thuốc Rx Tera có các chức năng như sau:

  1. Phân tích lịch sử bán hàng định kỳ.
  2. Theo dõi lịch sử mua thuốc.
  3. Theo dõi tiền gửi ngân hàng và thiết lập tiền tệ.
  4. Quản lý Nhân Viên.
  5. Báo cáo tài chính.

Phần mềm Club xin Phần mềm Quản lý Nhà Thuốc Rx Tera cho các bạn nghiên cứu và học tập.
Phần mềm Quản lý Nhà Thuốc Rx Tera đã kiểm tra mã độc và các chương trinhg độc hại. Nếu có vấn đề phát sinh các bạn vui lòng gửi Email cho mình để cùng nhau phát triển nhé

Link Download: