NET Framework 4 Client Profile

Hoàng Phúc Update|(27/09/2019, 09:55, pm)

Download NET Framework 4 Client Profile - Tạo môi trường chạy các ứng dụng trên máy tính
Microsoft. NET Framework 4 Client Profile cung cấp cho người dùng máy tính một môi trường để chạy các ứng dụng, nó sẽ giúp các ứng dụng như các chương trình lập trình... chạy được trên nền windows. Đặc biệt chương trình này còn cung cấp các tùy chọn khác nhau để phân chi bộ nhớ, thực hiện bảo mật các ứng dụng đang chạy một cách hiệu quả.
 

Microsoft. NET Framework 4 Client Profile là nền tảng để các ứng dụng trên hệ điều hành Windows hoạt động nhanh lẹ và hiệu quả. Có thể nói đây là môi trường cung cấp những tính năng giúp bạn quản lý và thực thi các ứng dụng chạy trên Windows.

Hiện nay, NET Framework đã phát triển lên phiên bản mới nhất là Net Framework 4.5 với khả năng hỗ trợ tốt cho các nền tảng Windows mới nhất. NET Framework 4.5 là công cụ trợ giúp đắc lực cho các lập trình viên.

Microsoft. NET Framework 4 Client Profile được phát triển và cải tiến nhiều tính năng mới so với các phiên bản trước bao gồm:
. Cải tiến trong CLR và BCL: nâng cao hiệu suất hỗ trợ đa lõi, gỡ các lỗi nhanh chóng ( lỗi dump, Watson minidumps).
. Phát triển thêm những tính năng dành cho Visual Basic và ngôn ngữ lập trình C#.
. Cải tiến trong ADO.NET: đơn giản hóa kết nối cơ sở dữ liệu quan hệ, hỗ trợ POCO, check sự phát triển, thêm chức năng trong các mô hình, LINQ, tăng cường hỗ trợ BLOB, Binding, ...
. Cải tiến trong WPF: Hỗ trợ thêm cho Windows 7, điều khiển ribbon và các tính năng cao cấp hơn dành cho thanh tác vụ, điều khiển mô hình kinh doanh ( theo dõi biểu đồ, chỉnh sửa, dữ liệu, ...) và nâng cao chất lượng hình ảnh.

Phiên bản cũ của NET Framework trước đây là NET Framework 2.0 cũng đã từng được nhận xét tốt khi mới ra mắt, bản NET Framework 2.0 được đánh giá là có tốc độ hoạt động ổn định.

Bên cạnh đó, Microsoft. NET Framework 4 Client Profile còn cung cấp thêm các tính năng khác nhằm nâng cao khả năng quản lý mô hình hoạt động, sơ đồ, bảng biểu, màu sắc, nội dung và hiệu suất dành cho WF-based.

Một phiên bản khác hiện nay là là NET Framework 3.5 cũng chạy tốt trên các hệ điều hành khác nhau, bản NET Framework 3.5 có nhiều cải tiến đáng kể hơn so với bản 3.0.

Ngoài ra còn có phiên bản NET Framework 4.0 được tối ưu hóa cho việc phát triển các ứng dụng, bản NET Framework 4.0 có khả năng kết nối và truy cập dữ liệu mạnh mẽ.

Microsoft. NET Framework 4 Client Profile còn cung cấp một loạt các dịch vụ để xử lý các ứng dụng, phát hiện dịch vụ, dịch vụ định tuyến, REST, hiệu suất, ... và khả năng hỗ trợ các chương trình lập trình cùng các thư viện.

Những tính năng chính của Microsoft. NET Framework 4 Client Profile:

- Hỗ trợ các ứng dụng thực thi trên hệ điều hành Windows của Microsoft.

- Cải tiến trong CLR và BCL: nâng cao hiệu suất hỗ trợ đa lõi, gỡ các lỗi nhanh chóng (lỗi dump, Watson minidumps).

- Phát triển thêm những tính năng dành cho Visual Basic và ngôn ngữ lập trình C#.

- Cải tiến trong ADO.NET: đơn giản hóa kết nối cơ sở dữ liệu quan hệ, hỗ trợ POCO, check sự phát triển, thêm chức năng trong các mô hình, LINQ, tăng cường hỗ trợ BLOB, Binding, ...

- Cải tiến trong WPF: Hỗ trợ thêm cho Windows 7, điều khiển ribbon và các tính năng cao cấp hơn dành cho thanh tác vụ, điều khiển mô hình kinh doanh ( theo dõi biểu đồ, chỉnh sửa, dữ liệu, ...) và nâng cao chất lượng hình ảnh.

- Nâng cao khả năng quản lý mô hình hoạt động, sơ đồ, bảng biểu, màu sắc, nội dung và hiệu suất dành cho WF-based.

- Cung cấp một loạt các dịch vụ để xử lý các ứng dụng, phát hiện dịch vụ, dịch vụ định tuyến, REST, hiệu suất, ... và khả năng hỗ trợ các chương trình lập trình cùng các thư viện.

Link Download: