Hệ thống quản lý đơn hàng tiệm giặt là chuyên nghiệp bằng PHP

Hoàng Phúc Update|(27/05/2019, 12:45, am)

Hệ thống quản lý đơn hàng tiệm giặt là được viết bằng PHP gồm có các tính năng như sau

Hệ thống quản lý đơn hàng tiệm giặt là được viết bằng PHP gồm có các tính năng như sau:

  1. Quản lý thông tin khách hàng đến giặt là.
  2. Quản lý nhân sự tiệm giặt là.
  3. Quản lý số lượng quần áo khách hàng mang đến tiệm giặt là.
  4. Quản lý dịch vụ giặt là.

KIẾN THỨC VIỆT chỉ cung cấp bản chạy thử của Hệ thống quản lý đơn hàng tiệm giặt là. Nếu Quý Khách có nhu cầu muốn dùng chính thức Hệ thống quản lý đơn hàng tiệm giặt là vui lòng liên hệ với đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi để được hướng dẫn và hỗ trợ.

Link Download: