ExifTool - Chỉnh sửa các thông tin về ảnh, audio và video

Nguyễn Quỳnh Thư Update|(29/09/2018, 08:57, am)

ExifTool là một dòng lệnh để viết, đọc và chỉnh sửa thông tin meta được chứa bởi các tập tin hình ảnh, audio và video. Cũng như nó có thể đổi tên các tập tin trong các thư mục (theo ngày hoặc theo bất kỳ thông tin meta khác)

ExifTool hỗ trợ nhiều loại khác nhau của siêu dữ liệu bao gồm EXIF, GPS, IPTC, XMP, JFIF, GeoTIFF, ICC Profile, Photoshop IRB, FlashPix, AFCP và ID3, cũng như ghi chú sản xuất của nhiều máy ảnh kỹ thuật số của Canon, Casio, FujiFilm, HP , JVC/Victor, Kodak, Leaf, Minolta/Konica-Minolta, Nikon, Olympus/Epson, Leica /Panasonic, Pentax/Asahi, Ricoh, Sanyo, Sigma/Foveon và Sony.

Một số tính năng chính:

- Mạnh mẽ, nhanh chóng, linh hoạt và tùy biến

- Hỗ trợ một số lượng lớn các định dạng file khác nhau

- Đọc EXIF, GPS, XMP, IPTC, JFIF, MakerNotes, GeoTIFF, ICC, IRB Photoshop, FlashPix, AFCP, ID3 .....

- Đọc và viết ghi chú nhiều hãng sản xuất máy ảnh kỹ thuật số

- Đổi tên tập tin và tổ chức trong các thư mục (theo ngày hoặc theo bất kỳ thông tin liệu khác)

- Thu nhỏ hình ảnh, xem trước hình ảnh từ các tập tin RAW

- Thiết lập tập tin sửa đổi ngày tháng từ thông tin EXIF

- Hỗ trợ thay thế ngôn ngữ trong XMP và thông tin Mie.

- Tự động sao lưu hình ảnh ban đầu khi viết

- Tổ chức các đầu ra thành các nhóm

- Nhận ra hàng ngàn tag khác nhau

- Thử nghiệm với hình ảnh từ hàng ngàn mô hình máy ảnh khác nhau

Link Download: