Để Quản lý 1 hệ thống nhà thuốc từ 2 nhà thuốc trở lên. Ngoài hệ thống camera quản lý từ xathì bạn cần thêm 1 trợ lý để hỗ trợ việc xuất nhập thuốc và bán thuốc. Phần mềm Quản lý Nhà Thuốc Rx Tera sẽ giúp bạn Quản lý nhân viên, hàng tồn kho và hàng gần hết date.
Home/Source Code