Adobe Photoshop CS6 Extended là giải pháp tuyệt đỉnh cho các tác vụ xử lý ảnh số cao cấp, cung cấp mọi tính năng phối ghép và biên tập vốn có trong Adobe Photoshop CS6 cộng thêm những công cụ đột phá cho phép tạo lập và chỉnh sửa các nội dung 3D và chuyển động.
Home/Mac