Day 17 Month 09 Year 2019
Phần mềm Quản lý Nhà Thuốc
Phần mềm Quản lý Nhà Thuốc
Để Quản lý 1 hệ thống nhà thuốc từ 2 nhà thuốc trở lên. Ngoài hệ thống camera quản lý từ xathì bạn cần thêm 1 trợ lý để hỗ trợ việc xuất nhập thuốc và bán thuốc. Phần mềm Quản lý Nhà ...
Source Code quản lý bệnh viện bằng PHP MYSQL
Source Code quản lý bệnh viện bằng PHP MYSQL
Đây là Hệ thống Quản lý Bệnh viện bằng PHP MYSQL Hệ thống quản lý bệnh viện là một trong những phần mềm tốt nhất quản lý các hoạt động khác nhau trong bệnh viện.
Hệ thống quản lý đơn hàng tiệm giặt là chuyên nghiệp bằng PHP
Hệ thống quản lý đơn hàng tiệm giặt là chuyên nghiệp bằng PHP
Hệ thống quản lý đơn hàng tiệm giặt là được viết bằng PHP gồm có các tính năng như sau
Mã nguồn đặt phòng load bằng Ajax đẹp mắt và chuyên nghiệp bằng PHP
Mã nguồn đặt phòng load bằng Ajax đẹp mắt và chuyên nghiệp bằng PHP
Quản trị viên có thể tạo lịch cho một hoặc nhiều dịch vụ có sẵn để đặt trước, với tùy chọn đặt các khung thời gian khác nhau cho mỗi ngày (Thứ Hai đến Chủ Nhật) và tất cả các tính ...
  • Phần mềm Quản lý Nhà Thuốc
  • Source Code quản lý bệnh viện bằng PHP MYSQL
  • Hệ thống quản lý đơn hàng tiệm giặt là chuyên nghiệp bằng PHP
  • Mã nguồn đặt phòng load bằng Ajax đẹp mắt và chuyên nghiệp bằng PHP